Földcsuszamlás a Radarnál.
Személyi sérülés nem történt. A Vasmű termelése zavartalan.

Szombaton a kora hajnali órákban a Duna-part radari szakaszán földcsuszamlás történt. Ezen a szakaszon már a korábbi években is történtek kisebb földcsuszamlások, s ezt a területet a város terjeszkedése szempontjából - amíg a végleges partrendezés meg nem történik - számításon kívül hagyták. Csupán ideiglenes jellegű felvonulási épületek helyezkednek itt el. A csuszamlás következtében a radar területén néhány barakkot azonnal ki kellett üríteni, továbbá egy biztonsági sáv hagyásával több családot máshova kellett áttelepíteni. 17 családot a Délivárosban, egyet a városban, 9 családot pedig a radari ideiglenes lakótelepen belül helyeztek el. A földomlásos területet - az esetleges balesetek elkerülése végett - lezárták. A természeti jelenség a Vasmű termelésében nem okozott fennakadást, arról a szivattyútelepről, amely ezen a szakaszon dolgozik, nyomban a másik szivattyútelepre kapcsolták át, s a Vasmű ipari vízellátását zavartalanul biztosíthatták.

(…) Különös látvány tárul az ember szeme elé a Duna-parton. A természet erőinek érdekes munkája. Amíg a domboldal egy része lesűllyedt, a folyó partján friss földhányások emelkednek, mintha gátat emelnének a víz elé. Közben - a gyűrődő, dülöngélő talajon, a jobbra-ballra döntött fák között mély hasadások, szinte nem látni a mélyüket. A radari hajóállomás vas hídja középen összehajolva, mintha egy hatalmas kéz űzött volna vele tréfás játékot. Óriási erők mozdultak meg, szinte átformálták a tájat. (…)

Dunaújvárosi Hírlap, 1964. március 3.

k5 notes

  1. ujvaros posted this